Dự án Khu đô thị phức hợp rộng 678ha sắp được triển khai tại Móng Cái

Uy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh quyết định khu trung tâm tích hợp mới sẽ trở thành khu trung tâm kinh tế, tài chính, hành chính mới của Thành phố Móng Cái.

Việc phê duyệt quy hoạch nhằm hình thành nên hệ thống không gian đô thị, dịch vụ, gắn kết hài hòa với đặc điếm địa hình tự nhiên, mặt nước và hệ sinh thái, khu dự án sẽ trở thành khu chức năng đô thị đặc thù của Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái. Đồng thời, quy hoạch cũng là cơ sở pháp lý để triển khai lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, lập dự án đầu tư xây dựng, quản lý xây dựng và kiểm soát phát triển đô thị theo quy hoạch trên địa bàn.

Theo phê duyệt, KTT đô thị tích hợp mới có quy mô, diện tích quy hoạch khoảng 687 ha. Dự kiến dân số đến năm 2025 là khoảng 2.300 người.

Về phạm vi ranh giới, phía Đông KĐT giáp khu vực nuôi trồng thủy sản (KĐT mới - khu C2 Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái). Phía Tây giáp khu dân cư hiện trạng, đất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản (KĐT mới - khu C2 Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái). Phía Nam của dự án giáp khu vực nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp (KĐT mới - khu C2 Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái). Phía Bắc giáp khu dân cư hiện trạng, đất nông nghiệp (KĐT hiện hữu - khu C3 Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái).


Dự án Khu đô thị phức hợp rộng 678ha sắp được triển khai tại Móng Cái

Sau khi được quy hoạch, khu trung tâm đô thị tích hợp mới sẽ trở thành khu trung tâm hành chính, tài chính của thành phố Móng Cái. Đồng thời, đô thị này là khu đầu mối, một đô thị dịch vụ thương mại, tài chính, ngân hàng làm cửa ngõ phía Tây của Khu kinh tế cửa khấu Móng Cái.