Danh sách các căn shophouse Embassy Garden Tây Hồ Tây cho thuê

Nhằm phục vụ quý khách hàng có những thông tin cơ bản nhất về các căn Shophouse Embassy Garden đang cho thuê, chúng tôi xin gửi tới quý khách thông tin dự án và các căn nhà đang chào thuê như sau:

1. Mặt bằng cho thuê tại dự án Embassy Garden

Danh sách các căn shophouse Embassy Garden Tây Hồ Tây cho thuê
Mặt bằng shophouse Embassy Garden Tây Hồ Tây cho thuê
Quý khách hàng vui lòng liên hệ: 0989.290.948 (mr. Khanh) - 0987.429.748 (mr. Hoàng) để được hỗ trợ thông tin thuê mặt bằng kinh doanh tại dự án.

2. Danh sách các Shophouse đang cho thuê tại dự án Embassy Garden

STT
KÝ HIỆU LÔ NHÀ
DT TẦNG 1
TỔNG DIỆN TÍCH SÀN
GHI CHÚ
LOẠI NHÀ
1.       

LK.A01
72,0
288,0
Đang chào thuê
Cho thuê Shophouse Embassy Garden
2.       
LK.A02
72,0
288,0
Đã cho thuê
Cho thuê Shophouse Embassy Garden
3.       
LK.A03
72,0
288,0
Đã cho thuê
Cho thuê Shophouse Embassy Garden
4.       
LK.A04
72,0
288,0
Đã cho thuê
5.       
LK.A05
72,0
288,0
Đã cho thuê
Cho thuê Shophouse Embassy Garden
6.       
LK.A06
72,0
288,0
Đang chào thuê
Cho thuê Shophouse Embassy Garden
7.       
LK.A07
72,0
288,0

Đang chào thuê
Cho thuê Shophouse Embassy Garden
8.       
LK.A08
72,0
288,0
Đang chào thuê
Cho thuê Shophouse Embassy Garden
9.       
LK.A09
72,0
288,0
Đang chào thuê
Cho thuê Shophouse Embassy Garden
10.  
LK.A10
72,0
288,0
Đang chào thuê
Cho thuê Shophouse Embassy Garden
11.  
LK.A11
72,0
288,0
Đang chào thuê
Cho thuê Shophouse Embassy Garden
12.  
LK.A12
75,0
300,0
Đang chào thuê
Cho thuê Shophouse Embassy Garden
13.  
LK.B01
76,2
304,8
Đang chào thuê
Cho thuê Shophouse Embassy Garden
14.  
LK.B02
72,0
288,0
Đang chào thuê
Cho thuê Shophouse Embassy Garden
15.  
LK.B03
72,0
288,0
Đã cho thuê
Cho thuê Shophouse Embassy Garden
16.  
LK.B04
72,0
288,0
Đang chào thuê
Cho thuê Shophouse Embassy Garden
17.  
LK.B05
72,0
288,0
Đang chào thuê
Cho thuê Shophouse Embassy Garden
18.  
LK.B06
72,0
288,0
Đang chào thuê
Cho thuê Shophouse Embassy Garden
19.  
LK.B07
72,0
288,0
Đang chào thuê
Cho thuê Shophouse Embassy Garden
20.  
LK.B08
72,0
288,0
Đã cho thuê
Cho thuê Shophouse Embassy Garden
21.  
LK.B09
72,0
288,0
Đã cho thuê
Cho thuê Shophouse Embassy Garden
22.  
LK.B10
72,0
288,0
Đã cho thuê
Cho thuê Shophouse Embassy Garden
23.  
LK.B11
72,0
288,0
Đang chào thuê
Cho thuê Shophouse Embassy Garden
24.  
LK.B12
72,0
288,0
Đang chào thuê
Cho thuê Shophouse Embassy Garden
25.  
LK.B13
72,0
288,0
Đang chào thuê
Cho thuê Shophouse Embassy Garden
26.  
LK.B14
72,0
288,0
Đã cho thuê
Cho thuê Shophouse Embassy Garden
27.  
LK.B15
72,0
288,0
Đang chào thuê
Cho thuê Shophouse Embassy Garden
28.  
LK.B16
72,0
288,0
Đã cho thuê
Cho thuê Shophouse Embassy Garden
29.  
LK.B17
72,0
288,0
Đang chào thuê
Cho thuê Shophouse Embassy Garden
30.  
LK.B18
72,0
288,0
Đang chào thuê
Cho thuê Shophouse Embassy Garden
31.  
LK.B19
72,0
288,0
Đang chào thuê
Cho thuê Shophouse Embassy Garden
32.  
LK.B20
72,0
288,0
Đang chào thuê
Cho thuê Shophouse Embassy Garden
33.  
LK.B21
72,0
288,0
Đang chào thuê
Cho thuê Shophouse Embassy Garden
34.  
LK.B22
72,0
288,0
Đã cho thuê
Cho thuê Shophouse Embassy Garden
35.  
LK.B23
72,0
288,0
Đang chào thuê
Cho thuê Shophouse Embassy Garden
36.  
LK.B24
72,0
288,0
Đang chào thuê
Cho thuê Shophouse Embassy Garden
37.  
LK.C01
97,3
389,2
Đang chào thuê
Cho thuê Shophouse Embassy Garden
38.  
LK.C02
96,5
386,0
Đang chào thuê
Cho thuê Shophouse Embassy Garden
39.  
LK.C03
72,0
288,0
Đang chào thuê
Cho thuê Shophouse Embassy Garden
40.  
LK.C04
72,0
288,0
Đang chào thuê
Cho thuê Shophouse Embassy Garden
41.  
LK.C05
72,0
288,0
Đang chào thuê
Cho thuê Shophouse Embassy Garden
42.  
LK.C06
97,2
388,8
Đang chào thuê
Cho thuê Shophouse Embassy Garden
43.  
LK.C07
105,6
422,4
Đang chào thuê
Cho thuê Shophouse Embassy Garden
44.  
LK.C08
74,4
297,6
Đang chào thuê
Cho thuê Shophouse Embassy Garden
45.  
LK.C09
74,4
297,6
Đã cho TechcomBank thuê
46.  
LK.C10
74,4
297,6
Đang chào thuê
Cho thuê Shophouse Embassy Garden
47.  
LK.C11
74,4
297,6
Đã cho Lẩu Nấm Gia Khánh Thuê
Cho thuê Shophouse Embassy Garden
48.  
LK.C12
74,4
297,6
Đang chào thuê
Cho thuê Shophouse Embassy Garden
49.  
LK.C13
74,4
297,6
Đang chào thuê
Cho thuê Shophouse Embassy Garden
50.  
LK.C14
74,4
297,6
Đang chào thuê
Cho thuê Shophouse Embassy Garden
51.  
LK.C15
74,4
297,6
Đang chào thuê
Cho thuê Shophouse Embassy Garden
52.  
LK.C16
74,4
297,6
Đang chào thuê
Cho thuê Shophouse Embassy Garden
53.  
LK.C17
74,4
297,6
Đang chào thuê
Cho thuê Shophouse Embassy Garden
54.  
LK.C18
72,0
288,0
Đã cho nhà hàng thuê
Cho thuê Shophouse Embassy Garden
55.  
LK.C19
72,0
288,0
Đã cho nhà hàng thuê
Cho thuê Shophouse Embassy Garden
56.  
LK.C20
72,0
288,0
Đã cho nhà hàng thuê
Cho thuê Shophouse Embassy Garden
57.  
LK.C21
72,0
288,0
Đang chào thuê
Cho thuê Shophouse Embassy Garden
58.  
LK.C22
74,4
297,6
Đang chào thuê
Cho thuê Shophouse Embassy Garden
59.  
LK.C23
74,4
297,6
Đang chào thuê
Cho thuê Shophouse Embassy Garden
60.  
LK.C24
72,0
288,0
Đang chào thuê
Cho thuê Shophouse Embassy Garden
61.  
LK.C25
72,0
288,0
Đang chào thuê
Cho thuê Shophouse Embassy Garden
62.  
LK.C26
72,0
288,0
Đang chào thuê
Cho thuê Shophouse Embassy Garden
63.  
LK.C27
72,0
288,0
Đang chào thuê
Cho thuê Shophouse Embassy Garden
64.  
LK.C28
74,4
297,6
Đang chào thuê
Cho thuê Shophouse Embassy Garden
65.  
LK.C29
74,4
297,6
Đang chào thuê
Cho thuê Shophouse Embassy Garden
66.  
LK.C30
74,4
297,6
Đang chào thuê
Cho thuê Shophouse Embassy Garden
67.  
LK.C31
74,4
297,6
Đang chào thuê
Cho thuê Shophouse Embassy Garden
68.  
LK.C32
74,4
297,6
Đang chào thuê
Cho thuê Shophouse Embassy Garden
69.  
LK.C33
74,4
297,6
Đang chào thuê
Cho thuê Shophouse Embassy Garden
70.  
LK.C34
74,4
297,6
Đang chào thuê
Cho thuê Shophouse Embassy Garden
71.  
LK.C35
74,4
297,6
Đang chào thuê
Cho thuê Shophouse Embassy Garden
72.  
LK.C36
74,4
297,6
Đang chào thuê
Cho thuê Shophouse Embassy Garden
73.  
LK.C37
74,4
297,6
Đang chào thuê
Cho thuê Shophouse Embassy Garden
74.  
LK.C38
91,5
366,0
Đã cho nhà sách Việt Á thuê
Cho thuê Shophouse Embassy Garden
75.  
LK.C39
92,7
370,8
Đang chào thuê
Cho thuê Shophouse Embassy Garden
76.  
LK.C40
87,6
350,4
Đang chào thuê
Cho thuê Shophouse Embassy Garden
77.  
LK.C41
87,6
350,4
Đang chào thuê
Cho thuê Shophouse Embassy Garden


3. Liên hệ thuê dự án Embassy Garden
Quý khách hàng có nhu cầu thuê mặt bằng kinh doanh tại dự án Embassy Garden, vui lòng liên hệ theo số điện thoại: 0989.290.948 (mr. Khanh) - 0987.429.748 (mr. Hoàng) để được hỗ trợ.