Kinh tế Việt Nam lạc quan - nhận định của Moody's

Moody’s nói rằng hồ sơ tín nhiệm của Việt Nam phản ánh xu hướng tăng trưởng mạnh mẽ của nền kinh tế.

Tổ chức đánh giá tín nhiệm Moody’s Investors Service ngày 3/4 nói rằng hồ sơ tín nhiệm của Việt Nam phản ánh xu hướng tăng trưởng mạnh mẽ của nền kinh tế.


Hiện Moody’s đang dành cho Việt Nam định hạng tín nhiệm B1 kèm triển vọng tích cực. Tuyên bố của Moody’s nói xu hướng tăng trưởng mạnh mẽ của kinh tế Việt Nam xuất phát từ sức cạnh tranh ngày càng lớn, cùng sự dịch chuyển của nền kinh tế khỏi những lĩnh vực truyền thống như nông nghiệp sang những ngành như chế tạo, và hàm lượng giá trị gia tăng ngày càng lớn trong những lĩnh vực này.

Moody’s dự báo dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) chảy vào Việt Nam sẽ tiếp tục giúp nền kinh tế phát triển theo hướng đa dạng và củng cố sức mạnh tăng trưởng so với các nền kinh tế có cùng mức điểm tín nhiệm. Trên cơ sở này, Moody’s cho rằng vấn đề nợ công của Việt Nam sẽ ổn định.

Trong phân tích mà Moody’s vừa đưa ra về định hạng tín nhiệm của Việt Nam, Moody’s đánh giá sức mạnh của nền kinh tế Việt Nam ở mức "cao (-)", sức mạnh thể chế ở mức "thấp (plus)", sức mạnh tài khóa ở mức "vừa phải (-)", và khả năng hấp thụ rủi ro sự kiện ở mức "cao (-)".

Moody’s cho biết phân tích này là một báo cáo cập nhật thông tin về kinh tế Việt Nam cho các nhà đầu tư, và không có sự thay đổi về đánh giá tín nhiệm đối với Việt Nam.

Tổ chức này dự báo tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Việt Nam tăng 6,7% trong năm nay, so với mức tăng 6,8% trong năm 2017, và cao gần gấp đôi so với mức tăng trưởng bình quân 3,6% của các nền kinh tế được Moody’s dành cho định hạng tín nhiệm ngưỡng B. Theo Moody’s, tăng trưởng kinh tế Việt Nam đang được hỗ trợ bởi nhu cầu tiêu dùng trong nước và tăng trưởng đầu tư mạnh do đầu tư hạ tầng của Chính phủ.

Tăng trưởng tín dụng mạnh được Moody’s xem là một nhân tố thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng trong nước của Việt Nam và tiếp tục đóng góp vào tốc độ tăng trưởng GDP. Moody’s chỉ ra rằng tăng trưởng tính dụng nhanh chóng đặt ra rủi ro đối với hệ thống ngân hàng, nhưng cũng cho thấy một mức độ phát triển của hệ thống tài chính.

Moody’s nhấn mạnh mức nợ công cao và thâm hụt ngân sách tăng của Việt Nam là một rào cản đối với khả năng nâng định hạng tín nhiệm. Tuy nhiên, việc Việt Nam tiếp tục hạn chế vay nợ ngoại tệ cho thấy thị trường tài chính trong nước phát triển hơn, giúp giảm bớt những rủi ro về tái cấp vốn.

Tuyên bố của Moody’s cũng ghi nhận ưu tiên của Chính phủ đối với việc bán cổ phần các doanh nghiệp quốc doanh. Mooyd’s nói rằng hoạt động này đã và đang được đẩy mạnh nhờ những đợt bán cổ phần thành công trong các doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn.
 
Theo An Huy - vneconomy.vn