Thông báo thay đổi số tài khoản ngân hàng tại dự án Chung cư Taseco Complex

THÔNG BÁO THAY ĐỔI SỐ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG


Số: ……/TB - TASECO
V/v: Thay đổi số tài khoản ngân hàng
tại Dự án NO3-T2.


Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2016Kính gửiQuý Khách hàng
-                   Căn cứ vào Hợp đồng mua bán căn hộ giữa Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Thăng Long và Quý Khách hàng tại dự án Tổ hợp chung cư cao tầng N03-T2 khu Đoàn Ngoại Giao, P. Xuân Tảo, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội;
-                   Căn cứ vào giấy đề nghị đóng tài khoản số 1004198988 của Công ty CP Dịch vụ Hàng Không Thăng Long tại ngân hàng TMCP SHB – chi nhánh Vạn Phúc ngày 05/07/2016;
-                   Căn cứ vào quá trình thực hiện hợp đồng và thỏa thuận của các Bên.
Công ty CP Dịch vụ Hàng không Thăng Long trân trọng thông báo:
Kể từ ngày 01/07/2016, mọi khoản thanh toán liên quan tới Hợp đồng mua bán căn hộ trên sẽ được thực hiện bằng đồng tiền Việt Nam và được coi là hợp lệ theo phương thức duy nhất, không hủy ngang trong suốt quá trình thực hiện Hợp Đồng này và chỉ thay đổi khi có sự đồng ý bằng văn bản của ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank) – Chi nhánh Thanh Xuân, cụ thể như sau:
Nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào Tài khoản Ngân hàng của TASECO:
·        Người thụ hưởng       : Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Thăng Long.
·        Tài khoản số             : 102010002551155.
·      Tại                          : Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam –  Chi nhánh Thanh Xuân.
·        Nội dung nộp tiền    : Nộp tiền đợt .. mua căn hộ số ... Toà Nhà NO3-T2.
Vậy, bằng văn bản này, Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Thăng Long kính đề nghị Quý khách hàng thực hiện việc thanh toán theo đúng các nội dung nêu trên.
        Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Khách hàng!
  Trân trọng./.

Nơi nhận:
-    Như trên;
-    Phòng Kinh doanh;
-       Lưu VT, TCKT.
CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG THĂNG LONG