Quyền lợi của chủ đầu tư tại dự án Chung cư Taseco Complex

Khi quý khách hàng mua căn hộ chung cư Taseco Complex - N03T2 Ngoại Giao Đoàn, quý khách và chủ đầu tư (Công Ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Thăng Long - Taseco Group) sẽ cùng thống nhất với nhau các điều khoản. Trong đó sẽ có quyền, nghĩa vụ của cả hai bên.

Dưới đây là quyền lợi của chủ đầu tư khi ký hợp đồng mua bán với khách hàng tại dự án này: 

Quyền Yêu cầu khách hàng trả đủ tiền mua Căn Hộ theo đúng thỏa thuận tại Điều 3 của Hợp Đồng mua bán và được tính lãi suất trong trường hợp khách hàng chậm thanh toán theo tiến độ thỏa thuận tại Điều 3 của Hợp Đồng. Việc tính lãi suất chậm thanh toán được quy định cụ thể tại Điều 12 ghi trong Hợp Đồng này;

Quyền Yêu cầu khách hàng nhận bàn giao Căn Hộ theo đúng thỏa thuận ghi trong Hợp Đồng mua bán;
Quyền lợi của chủ đầu tư tại dự án Chung cư Taseco Complex
hình ảnh minh họa

Quyền Được bảo lưu quyền sở hữu Căn Hộ và có quyền từ chối bàn giao Căn Hộ hoặc bàn giao bản chính Giấy Chứng Nhận của khách hàng cho đến khi khách hàng hoàn tất các nghĩa vụ thanh toán tiền theo thỏa thuận trong Hợp Đồng mua bán;

Quyền Trước khi Ban Quản Trị thành lập, Bên Bán có quyền ngừng hoặc yêu cầu nhà cung cấp ngừng cung cấp điện, nước và các dịch vụ tiện ích khác nếu khách hàng (hoặc bên mua lại nhà ở hoặc bên nhận chuyển nhượng Hợp Đồng mua bán Căn Hộ từ khách hàng hoặc bên thừa kế, nhận tặng, cho Căn Hộ từ khách hàng hoặc bất kỳ người lưu trú hoặc cư trú nào khác tại Căn Hộ) không thực hiện đóng góp đầy đủ, đúng hạn chi phí quản lý vận hành nhà chung cư và vi phạm Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành và bản Nội Quy Quản Lý Sử Dụng Tòa Nhà đính kèm theo Hợp Đồng mua bán này;

Quyền Được quyền thay đổi trang thiết bị, vật liệu xây dựng công trình Tòa Nhà có giá trị chất lượng tương đương theo quy định của pháp luật về xây dựng; trường hợp thay đổi trang thiết bị, vật liệu hoàn thiện bên trong Căn Hộ thì phải có sự thỏa thuận của khách hàng;

Quyền thực hiện các quyền và trách nhiệm của Ban Quản Trị Tòa Nhà trong thời gian chưa thành lập Ban Quản Trị Tòa Nhà; ban hành và chỉnh sửa bản Nội Quy Tòa Nhà; thành lập Ban Quản Trị Tòa Nhà; lựa chọn và ký hợp đồng với doanh nghiệp quản lý vận hành nhà chung cư để quản lý vận hành Tòa Nhà kể từ khi đưa Tòa Nhà vào sử dụng cho đến khi Ban Quản Trị Tòa Nhà được thành lập;

Quyền Được quyền đơn phương chấm dứt Hợp Đồng mua bán theo thỏa thuận tại Điều 15 của Hợp Đồng này;

Được quyền yêu cầu khách hàng nộp phạt vi phạm Hợp Đồng hoặc bồi thường thiệt hại khi vi phạm các thỏa thuận thuộc diện phải nộp phạt hoặc phải bồi thường trong hợp đồng này hoặc theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

Được toàn quyền sở hữu, sử dụng, quản lý, khai thác, kinh doanh đối với Phần Sở Hữu Riêng Của khách hàng như quy định tại khoản 11.2 Điều 11 của Hợp Đồng này;

Được toàn quyền sở hữu đối với Căn Hộ và có các quyền hợp pháp khác đối với Căn Hộ cho đến thời điểm hoàn thành việc bàn giao Căn Hộ cho khách hàng;

Quyền Yêu cầu khách hàng cung cấp đầy đủ những giấy tờ liên quan, cần thiết để Bên Bán làm các thủ tục pháp lý xin cấp Giấy Chứng Nhận quyền sở hữu Căn Hộ cho khách hàng (trừ trường hợp khách hàng tự nguyện làm thủ tục đề nghị cấp Giấy Chứng Nhận);

Các nội dung: thiết kế, bản vẽ, màu sắc, vật liệu, các lớp hoàn thiện, thiết bị, đồ đạc cố định và thông số liên quan đến Căn Hộ và Tòa Nhà (kể cả các bản vẽ kiến trúc, kết cấu, cảnh quan, cao độ, cơ điện và các bản vẽ khác) và bất kỳ bản vẽ tổng mặt bằng nào được dùng để minh họa trong các tài liệu bán hàng, mô hình mẫu hoặc tài liệu khác đều chỉ có tính chất hướng dẫn. Chủ Đầu Tư có quyền thay đổi hoặc thay thế bất kỳ nội dung nào nói trên bằng nội dung khác có tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn mà không cần phải thông báo cho khách hàng hoặc không cần phải được khách hàng đồng ý.

Thực hiện các quyền khác được quy định tại Hợp Đồng này và các phụ lục kèm theo của Hợp Đồng.