Chung cư Taseco Complex - Giải thích từ ngữ thường dùng trong Hợp đồng mua bán

Điều 1. Giải thích từ ngữ
Trong hợp đồng này (kể cả các phụ lục của hợp đồng), các từ và cụm từ dưới đây sẽ được hiểu như sau:
1.1.           "Hợp Đồng" là Hợp đồng mua bán căn hộ này cùng với tất cả Phụ lục và mẫu kèm theo cũng như mọi sửa đổi, bổ sung bằng văn bản do Các Bên lập và ký vào từng thời điểm; 
1.2.           "Tòa Nhà" hoặc "Toà nhà NO3-T2" được hiểu là toàn bộ Tổ hợp chung cư cao tầng NO3-T2 Khu Đoàn ngoại giao được xây dựng tại lô đất có ký hiệu NO3-T2, khu Đoàn Ngoại giao, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội do Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Thăng Long (TASECO) làm Chủ Đầu tư bao gồm các căn hộ, diện tích kinh doanh, thương mại, văn phòng… và các công trình tiện ích chung của Tòa Nhà;
1.3.           "Chủ Đầu Tư" là Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Thăng Long;
1.4.           “Doanh Nghiệp Quản Lý Vận Hành Tòa Nhà” là đơn là đơn vị thực hiện việc quản lý, vận hành Tòa Nhà sau khi Tòa Nhà được xây dựng xong và đưa đi vào sử dụng;
1.5.           "Bên Thứ Ba" là các thể nhân hoặc pháp nhân khác ngoài Hai Bên;
1.6.           "Căn Hộ" có nghĩa là Căn Hộ tại Toà Nhà do Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Thăng Long là chủ đầu tư xây dựng, theo cấu trúc kiểu khép kín theo thiết kế đã được phê duyệt và có các đặc điểm được mô tả tại Điều 2 của Hợp Đồng này;
1.7.           “Giá Bán Căn Hộ” là tổng số tiền bán Căn Hộ được quy định tại Điều 3 của Hợp Đồng;
1.8.           “Kinh Phí Bảo Trì” hoặc "Kinh Phí Bảo Trì Phần Sở Hữu Chung Tòa Nhà" là khoản kinh phí bằng 2% giá bán Căn Hộ (Chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, các khoản tiền lãi phát sinh và các khoản thu khác (nếu có)) mà các Bên có nghĩa vụ phải đóng góp đối với phần sở hữu riêng của mình để phục vụ cho việc bảo trì phần sở hữu chung trong nhà chung cư;
1.9.           "Ngày Bàn Giao Dự Kiến" là ngày mà Bên Bán dự kiến đã thi công hoàn thành Toà Nhà và bàn giao Căn Hộ cho Bên Mua;
1.10.      "Ngày Bàn Giao Thực Tế" là ngày thực tế mà Bên Bán bàn giao Căn Hộ cho Bên Mua;
1.11.      “Biên Bản Bàn Giao Căn Hộ” là biên bản ghi nhận việc bàn giao Căn Hộ giữa Bên Bán và Bên Mua và được soạn thảo theo mẫu do Bên Bán ban hành;
1.12.      "Sự Kiện Bất Khả Kháng" là sự kiện xảy ra một cách khách quan mà mỗi bên hoặc các bên trong hợp đồng này không thể lường trước được và không thể khắc phục được để thực hiện các nghĩa vụ của mình theo hợp đồng này, mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép. Các trường hợp được coi là sự kiện bất khả kháng được Các Bên nhất trí thỏa thuận cụ thể tại Điều 14 của Hợp Đồng này;
1.13.      "Nội Quy" hoặc "Nội Quy Quản Lý Sử Dụng Toà Nhà" là bản nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư được quy định tại Phụ lục 04 đính kèm Hợp Đồng này và tất cả các sửa đổi bổ sung được Hội nghị Nhà chung cư thông qua trong quá trình quản lý, sử dụng nhà ở;
1.14.      “Phần Sở Hữu Chung” là các phần diện tích và các thiết bị thuộc sở hữu, sử dụng chung cho Các Chủ Sở Hữu (Chủ Sở Hữu Căn Hộ, Người Sử Dụng Căn Hộ, Chủ Sở Hữu khu Thương Mại Văn Phòng, Bên Bán) tại Toà Nhà theo quy định của pháp luật nhà ở và được Các Bên thỏa thuận cụ thể tại Phụ lục 03 của Hợp Đồng này;
1.15.      “Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ” là diện tích sử dụng riêng của căn hộ mua bán, được tính theo kích thước thông thủy và được ghi trong Giấy chứng nhận cấp cho người mua, bao gồm cả diện tích tường ngăn các phòng bên trong căn hộ và diện tích ban công, lô gia (nếu có) gắn liền với căn hộ đó; không tính tường bao ngôi nhà, tường phân chia các căn hộ và diện tích sàn có cột, hộp kỹ thuật nằm bên trong căn hộ. Khi tính diện tích ban công thì tính toàn bộ diện tích sàn, trường hợp ban công có diện tích tường chung thì tính từ mép trong của tường chung và được thể hiện rõ trong bản vẽ thiết kế mặt bằng căn hộ đã được phê duyệt;
1.16.      "Phần Sở Hữu Riêng Của Bên Mua” là phần diện tích bên trong của Căn Hộ được quy định tại khoản 1.15 Điều này và các trang thiết bị kỹ thuật sử dụng riêng gắn liền với Căn Hộ này;
1.17.      “Diện Tích Sàn Xây Dựng Căn Hộ” là diện tích được tính từ tim tường bao, tim tường ngăn căn hộ, bao gồm diện tích sàn có cột, hộp kỹ thuật nằm bên trong Căn Hộ;
1.18.      “Bảo Hành Nhà Ở” việc khắc phục, sửa chữa, thay thế các hạng mục được liệt kê cụ thể tại Điều 9 của Hợp Đồng khi bị hư hỏng, khiếm khuyết hoặc khi vận hành sử dụng không bình thường mà không phải do lỗi của người sử dụng Căn Hộ gây ra trong khoảng thời gian bảo hành theo quy định của pháp luật nhà ở và theo thỏa thuận trong Hợp Đồng;
1.19.      “Phần Sở Hữu Riêng Của Bên Bán” là phần diện tích trong Toà Nhà nhưng Bên Bán không bán mà Bên Bán giữ lại để sử dụng hoặc kinh doanh và Bên Bán không phân bổ giá trị phần sở hữu riêng này vào giá bán Căn Hộ. Phần Sở Hữu Riêng Của Bên Bán được nêu chi tiết tại khoản 11.2 Điều 11 của Hợp Đồng này. Để làm rõ, Phần Sở Hữu Riêng Của Bên Bán bao gồm (i) phần diện tích sử dụng riêng của Bên Bán tính theo kích thước thông thủy theo nguyên tắc tương tự cách tính Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ và (ii) các trang thiết bị sử dụng riêng gắn với phần diện tích này;
1.20.      “Khu Thương Mại, Văn Phòng” là các khu vực, diện tích được thiết kế/quy hoạch cho mục đích kinh doanh dịch vụ, thương mại (như kinh doanh Siêu thị, Văn phòng, phòng tập thể thao…)
1.21.      “Bảo Trì Tòa Nhà” là việc duy tu, bảo dưỡng thường xuyên, sửa chữa định kỳ, sửa chữa đột xuất Phần Diện Tích và Thiết Bị Thuộc Sở Hữu Chung thuộc Tòa Nhà nhằm duy trì chất lượng Tòa Nhà;

1.22.      “Giấy Chứng Nhận” là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp cho Bên Mua căn hộ theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành.
Chung cư Taseco Complex - Giải thích từ ngữ thường dùng trong Hợp đồng mua bán

Quý khách hàng đang có nhu cầu mua căn hộ tại tòa nhà Chung cư Taseco Complex, xin vui lòng liên hệ trực tiếp phòng kinh doanh chủ đầu tư: 0989.290.948 - 0947.732.720 để được tư vấn và hỗ trợ các thủ tục mua căn hộ.