Tổng quan các tòa nhà chung cư tại khu Ngoại Giao Đoàn Hà Nội

Khu đô thị Ngoại Giao Đoàn có tổng diện tích là 62.8ha, xây dựng thành 4 phân khu nhà chung cư cao tầng bán ra thị trường, trong đó ký hiệu các phân khu như sau: Khu N01, khu N02, Khu N03 và khu N04 Ngoại Giao Đoàn.
Phối cảnh của một căn hộ trong khu dự án Ngoại Giao Đoàn

Toàn khu có 23 tòa nhà chung cư, chiều cao từ 21 tầng đến 45 tầng, chi tiết như sau:

Khu N01 gồm 8 tòa nhà đánh ký hiệu từ T1 đến T8.
Khu N02 gồm 3 tòa nhà, ký hiệu từ T1 đến T3. độ cao ở đây từ 21 tầng nổi - 25 tầng nổi.
Khu N03: gồm 8 tòa nhà, ký hiệu là T1 đến T8, độ cao từ 21 - 31 tầng nổi.
Khu N04A gồm 2 tòa T1 và T2, cao 23 tầng.
Khu N04B gồm 2 tòa, cao 28 tầng, ký hiệu là T1 và T2.

Các loại diện tích căn hộ:
TòaN02 – T1N03 – T1N03 – T3 & N03 – T4N03 – T8N04B – T1 & T2
Diện tích90.36m295,5m2107.6m2137.5m280.3m2100m2
105.28m2103m2116m2138m284m2112m2
113.89m2104m2117.9m2139m287m2115m2
124.15m2121.4m2140.4m294m2137m2
126m2143.7m2 138m2
126.3m2143.8m2 160m2
135.3m2164.5m2

Tiến độ xây dựng của các tòa nhà trong thời điểm hiện tại:

Tiến độ xây dựng chung cư Ngoại Giao Đoàn
Tòa N03-T8 đã hoàn thiện và bàn giao
Tòa N02-T1, N03 – T1, N04B-T1 và N04B-T2 đã xong thô dự kiến sẽ bàn giao Quý 2/2016
Tòa N02-T2, N03 (Từ T2-T7) đang triển khai xây dựng dự kiến sẽ sớm hoàn thiện vào 2016
Tòa N01 (từ T1 – T8) Đang triển khai xây dựng.

Quý khách vui lòng tới trực tiếp dự án để đặt mua căn hộ.