Thủ tục chuyển nhượng hợp đồng mua bán tại chung cư Phú Mỹ Complex

Hỏi: 
"Tôi có mua một căn hộ tại dự án chung cư Phú Mỹ Complex, chưa nhận nhà, nay tôi muốn bán lại căn hộ, tuy nhiên tôi rất lúng túng trong việc này không biết thủ tục cần phải làm là những gì? Mất bao nhiêu thời gian thì chủ đầu tư mới giải quyết xong các thủ tục chuyển nhượng? Và tôi có mất phí không?

Trả lời:
Chào anh/chị!

Theo khoản 6 Điều 18 Thông tư 16/2010/TT-BXD ngày 1/9/2010 quy định và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ (CP) về Luật nhà ở, hộ gia đình, cá nhân hoặc tổ chức không có chức năng kinh doanh bđs, muốn bán lại nhà đã mua phải tuân thủ các quy định sau:

a) Đã nhận bàn giao nhà ở từ CĐT, phải thực hiện việc mua bán theo đúng thủ tục quy đinh (QĐ) của Luật Nhà ở và pháp luật về dân sự (bên bán phải có giấy chứng nhận quyền sở hữu về nhà ở do cq có thẩm quyền cấp, các bên phải lập HĐMB nhà ở và nộp thuế cho Nhà nước theo quy định).
Thủ tục chuyển nhượng hợp đồng mua bán tại chung cư Phú Mỹ Complex

b) Chưa nhận bàn giao từ CĐT (Công ty cổ phần đầu tư BĐS Phú mỹ) thì được phép chuyển nhượng HĐMB nhà ở theo quy định tại khoản 1 Điều 20 của Thông tư này, không bắt buộc phải thông qua sàn giao dịch BĐS.

Trường hợp của anh/chị, đã ký HĐMB căn hộ chung cư Phú Mỹ Complex với chủ đầu tư (Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Phú Mỹ) nhưng chưa nhận bàn giao căn hộ. Ngoài ra, anh/chị không kinh doanh BĐS (vì HĐMB ký với CĐT không có điều khoản cấm chuyển nhượng khi chưa nhận bàn giao căn hộ) nên được phép chuyển nhượng HĐMB nhà ở đã ký cho cá nhân khác mà không bắt buộc thông qua sàn giao dịch BĐS.


Thủ tục chuyển nhượng:
Thủ tục chuyển nhượng HĐMB căn hộ chung cư Phú Mỹ Complex: Thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Thông tư 16/2010/TT-BXD:


– Các bên phải lập văn bản chuyển nhượng HĐMB nhà ở để cơ quan công chứng, chứng nhận theo mẫu quy định tại phụ lục số 14 ban hành kèm Thông tư 16/2010/TT-BXD. Khi đề nghị công chứng, phải xuất trình HĐMB nhà ở đã ký với CĐT.

– Trên cơ sở văn bản chuyển nhượng HĐMB được lập, một trong 2 bên theo thoả thuận nộp bản sao các giấy tờ, gồm: Văn bản chuyển nhượng hợp đồng, bản sao HĐMB chung cư Phú Mỹ Complex ký với chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Phú Mỹ và biên lai nộp tiền mua căn hộ cho CĐT, cho cơ quan thuế để làm thủ tục thu thuế thu nhập theo quy định của pháp luật. Nếu việc chuyển nhượng HĐ thuộc diện được miễn thuế thu nhập (Trường hợp cho, tặng...), phải có giấy tờ xác nhận về việc miễn thuế thu nhập của cơ quan thuế.

– Sau khi đã nộp thuế theo quy định, bên nhận chuyển nhượng, nộp hồ sơ đề nghị chuyển nhượng HĐ, gồm: Bản sao biên lai thuế thu nhập hoặc giấy tờ chứng minh về việc miễn thuế thu nhập của cơ quan thuế; bản sao HĐMB chung cư Phú Mỹ Complex ký với CĐT và bản gốc văn bản chuyển nhượng HĐ đã có chứng nhận công chứng, để Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Phú Mỹ xác nhận vào văn bản chuyển nhượng HĐ này.

Trong thời hạn tối đa 7 ngày kể từ khi nhận hồ sơ của bên nhận chuyển nhượng, CĐT (CTCP Đầu tư BĐS Phú Mỹ) có trách nhiệm xác nhận vào văn bản và giao lại cho bên nhận chuyển nhượng, chủ đầu tư không thu bất kỳ một khoản phí nào từ việc chuyển nhượng HĐ này.

Kể từ ngày xác nhận vào VB chuyển nhượng hợp đồng, CĐT chấm dứt với bên chuyển nhượng và trực tiếp giao dịch với bên nhận chuyển nhượng HĐ.

Bên nhận chuyển nhượng hợp đồng (HĐ) được tiếp tục thực hiện các quyền, nghĩa vụ của bên chuyển nhượng theo HĐMB chung cư Phú Mỹ Complex đã ký với CĐT và được coi là bên mua nhà ở kể từ ngày chủ đầu tư xác nhận vào văn bản chuyển nhượng hợp đồng (HĐ).

Phí:

- Anh/chị sẽ phải thanh toán một khoản phí theo quy định của nhà nước cho văn phòng công chứng
- Phải thanh toán thuế thu nhập cá nhân cho cơ quan thuế là 02% giá trị chuyển nhượng hợp đồng mua bán cho bên thứ 3.
- Chủ đầu tư không thu bất cứ khoản phí nào liên quan tới xác nhận chuyển nhượng này.