Khu đô thị Móng Cái trở thành cực tăng trưởng kinh tế năng động

Theo quy hoạch chung về xây dựng Khu kinh tế (KKT) Móng Cái, Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn cho đến năm 2050 vừa được Thủ tướng Chính (TTCP) phủ phê duyệt, Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái sẽ trở thành một cực tăng trưởng kinh tế năng động và bền vững của tỉnh Quảng Ninh - Đây cũng là vùng kinh tế trọng điểm của bắc bộ Việt Nam.

Đồng thời, Khu đô thị Móng Cái là khu kinh tế có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, mạng lưới dịch vụ hoàn thiện; trung tâm du lịch quốc tế, đây là một trọng điểm du lịch hàng đầu quốc gia; có hệ thống CS vật chất đồng bộ, sản phẩm du lịch đa dạng, phong phú; đời sống văn hóa và tinh thần của nhân dân đang ngày càng được nâng cao; tình hình quốc phòng - an ninh được đảm bảo, là phòng tuyến vững chắc để bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.
Khu đô thị Móng Cái trở thành cực tăng trưởng kinh tế năng động

Theo định hướng, Khu đô thị Móng Cái  phát triển theo mô hình và cấu trúc không gian theo hướng 1 trục 2 vùng (Bắc - Nam) với 3 trung tâm (1 trung tâm hạt nhân là đô thị (ĐT) tích hợp mới (Khu trung tâm hành chính) và 2 trung tâm động lực (trung tâm KCN Cảng biển Hải Hà và thành phố cửa khẩu Móng Cái).

Cấu trúc không gian thành 5 khu vực phát triển chính: 1 là:  Khu A - Đô thị Móng Cái (trung tâm động lực); 2 là:  Khu B - Khu vực Hải Hà (Chức năng là trung tâm động lực); 3 là:  Khu C - Đô thị trung tâm hành chính, dịch vụ tổng hợp mới (Chức năng là trung tâm hạt nhân); 4 là:  Khu D - Khu vực du lịch biển đảo phía Nam (vùng phía Nam); 5 là:  Khu E - Dịch vụ thương mại vùng biên và Phát triển nông thôn (PTNT) mới (vùng phía Bắc).

Trong Khu B - Khu vực Hải Hà (Chức năng là trung tâm động lực) hình thành các khu ĐT mới dọc tuyến đường kết nối giữa Hải Hà và Móng Cái. Khai thác du lịch sinh thái gắn với bảo tồn rừng ngập mặn; hình thành các khu DV và khu nhà ở xã hội tại phía Bắc KCN Cảng biển Hải Hà để giải quyết nhu cầu nhà ở cho KCN và Cảng biển Hải Hà.

Khu D - Khu vực du lịch biển đảo phía Nam (thuộc vùng phía Nam) hình thành hành lang du lịch biển đảo tầm cỡ khu vực và quốc tế trên cơ sở kết nối quần thể du lịch ven biển Quảng Ninh (Hoàng Tân - Tuần Châu - Hạ Long - Bái Tử Long - Vân Đồn - Móng Cái - Trà Cổ).

Khu E - DVTM vùng biên và PTNT mới (vùng phía Bắc) hình thành các trung tâm thương mại - DV, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, đồng thời tăng cường ổn định KT cho khu vực vùng biên.../.

Cổng thông tin điện tử Chính phủ