Điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu Biệt Thự Ngoại Giao Đoàn

Ngày 18/9/2015, Sở Quy Hoạch - Kiến Trúc HN phối hợp với Ủy Ban Nhân Dân quận Bắc Từ Liêm và Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP tổ chức Hội nghị công bố và bàn giao hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch (QH) chi tiết tại các lô đất ký hiệu BT1 (Biệt thự BT1 Ngoại Giao Đoàn), BT2 (Biệt thự BT2 Ngoại Giao Đoàn), BT3 (Biệt thự BT3 Ngoại Giao Đoàn), BT4 (Biệt thự BT4 Ngoại Giao Đoàn), BT5 (Biệt thự BT5 Ngoại Giao Đoàn), BT6 (Biệt thự BT6 Ngoại Giao Đoàn) - thuộc đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu Ngoại Giao Đoàn.Theo đó, các lô đất có ký hiệu BT1, BT2, BT3, BT4, BT5, BT6 thuộc đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết với tỷ lệ 1/500 khu Ngoại Giao Đoàn, thuộc địa giới hành chính của phường Xuân Đỉnh và phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, có DT khoảng 55.704m2, quy mô dân số khoảng 608 người.

Mục tiêu của việc điều chỉnh quy hoạch này là nhằm đầu tư xây dựng quỹ nhà ở phục vụ cho cán bộ, nhân viên các đại sứ quán, các tổ chức quốc tế và các đối tượng khác có nhu cầu để ở. Khai thác hiệu quả quỹ đất của dự án, nâng cao hiệu quả đầu tư cho doanh nghiệp, đóng góp nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Triển khai XD khu nhà ở mới đồng bộ hoàn chỉnh với hạ tầng khu đô thị phù hợp với quy hoạch chi tiết khu Ngoại Giao Đoàn tại Hà Nội đã được phê duyệt và yêu cầu phát triển đô thị ở khu vực.

Ông Ngô Quý Tuấn - Phó GĐ Sở Quy Hoạch & Kiến Trúc Hà Nội đọc công bố quyết định.
Cụ thể, điều chỉnh Qh các lô đất biệt thự thuộc các ô quy hoạch từ BT1 (Biệt thự BT1 Ngoại Giao Đoàn) đến BT6 (Biệt thự BT6 Ngoại Giao Đoàn) theo hướng: Giảm tổng diện tích còn khoảng 55.704m2 (trước đó là: 55.721m2), bao gồm đường giao thông; giảm mật độ xây dựng xuống còn 33,9% (trước đó là 40%); tầng cao 03 tầng; nâng số lượng biệt thự lên 152 căn (trước là 101 căn); tăng dân số khoảng 608 người (trước là 446 người). Ngoài ra, còn điều chỉnh mạng lưới đường giao thông nội bộ và các tuyến hạ tầng kỹ thuật dọc tuyến đường tại các lô đất BT3 (Biệt thự BT3 Ngoại Giao Đoàn), BT4 (Biệt thự BT4 Ngoại Giao Đoàn), BT5 (Biệt thự BT5 Ngoại Giao Đoàn) và  BT6 (Biệt thự BT6 Ngoại Giao Đoàn).

Lô đất BT1 (Biệt thự BT1 Ngoại Giao Đoàn): Giữ nguyên ranh giới, mốc giới của lô đất, điều chỉnh giảm diện tích XD còn 7.837m2, mật độ xây dựng giảm xuống còn 34%, tăng số lượng biệt thự lên 22 căn, nâng dân số lên 88 người.

Lô đất BT2 (Biệt thự BT2 Ngoại Giao Đoàn): Giữ nguyên ranh giới, mốc giới của lô đất, điều chỉnh giảm diện tích xây dựng còn 5.176m2, mật độ xây dựng giảm còn 37,7%, số lượng biệt thự giữ nguyên 13 căn, dân số 52 người.

Lô đất BT3 (Biệt thự BT3 Ngoại Giao Đoàn): Giữ nguyên ranh giới, mốc giới của lô đất, điều chỉnh tăng diện tích xây dựng lên 6.365m2, mật độ XDgiảm còn 32,4%, số lượng biệt thự tăng lên 18 căn; dân số 72 người. Đồng thời xây dựng bổ sung tuyến đường nội bộ rộng 9m qua giữa khu đất để phân chia khu đất từ 01 dãy nhà thành 02 dãy nhà ở hai bên tuyến đường.

Lô đất BT4 (Biệt thự BT4 Ngoại Giao Đoàn): Giữ nguyên ranh giới, mốc giới của lô đất, điều chỉnh giảm diện tích xây dựng còn 7.876m2, mật độ XD giảm còn 32,1%, số lượng biệt thự tăng lên 20 căn; dân số 80 người. Đồng thời tại lô đất BT4 XD bổ sung tuyến đường nội bộ rộng 10,3m ở phía Tây khu đất.

Phối cảnh dự án.
Phối cảnh dự án biệt thự Ngoại Giao Đoàn

Lô đất BT5 (Biệt thự BT5 Ngoại Giao Đoàn) và BT6 (Biệt thự BT6 Ngoại Giao Đoàn): Điều chỉnh vị trí đường B = 13,5m qua giữa 02 ô đất về phía Nam và XD bổ sung 01 tuyến đường B = 13,5m qua ô đất BT5 để phân chia 2 lô đất từ 04 dãy nhà thành 06 dãy nhà, trong đó: Lô đất BT5 giảm diện tích còn 16.280m2, mật độ XD giảm còn 34,2%, số lượng biệt thự tăng lên 46 căn, dân số 184 người; lô đất BT6 tăng diện tích lên 12.170m2, mật độ XD giảm còn 33,7%, số lượng biệt thự tăng lên 33 căn, dân số 132 người.