Công bố giá chính xác tại căn hộ chung cư Phú Mỹ Complex - N01T4 Ngoại giao Đoàn

Phòng kinh doanh chủ đầu tư Công ty Cổ Phần Đầu tư Bất động sản Phú Mỹ chính thức công bố giá bán căn hộ chung cư Phú Mỹ Complex, khung giá bán các căn hộ được niêm yết cơ bản theo bảng giá thống kê dưới đây:


Công bố giá chính xác tại căn hộ chung cư Phú Mỹ Complex - N01T4 Ngoại giao Đoàn

Riêng tầng 12A, giá bán các căn hộ tương ứng thấp hơn 0.5tr/m2.
Tầng 33, mức giá bán cố định là 30.000.000vnđ/m2 (Bàn giao thô).

Các căn hộ chung cư tại tòa nhà NO1T4 Ngoại Giao Đoàn được bàn giao hoàn thiện với các vật liệu và nội thất cao cấp nhất, đảm bảo công năng cũng như công dụng sử dụng tốt nhất cho quý khách hàng.

Dưới đây là bảng phụ lục hoàn thiện căn hộ:DANH MỤC VẬT LIỆU XÂY DỰNG BÊN TRONG VÀ 
BÊN NGOÀI CĂN HỘ DỰ ÁN NHÀ Ở CHUNG CƯ CAO CẤP N01-T4 
KHU ĐOÀN NGOẠI GIAO TẠI HÀ NỘI 
(Kèm theo Hợp đồng mua bán số: ....../HĐMB/PML/NO1-T4)TT

Danh mc

Chi tiết

1

Phòng khách

Sàn:

-  Sàn g công nghip cao cp nhp khu hiu Quick-step (Bỉ)
hoc Thaione (Thái Lan).

Tưng:

-  Trát phng bng va xi măng mác 75.

-  B, Sơn Dulux hoc Jotun.

Trn

-Thạch  cao  khung xương Boral hoc Vĩnh Tưng, b, sơn
Dulux hoc Jotun.

Ca chính

-  Ca đi g chng cháy, bn lề Hafele, khóa ca thông minh cài đt mã m ca bng vân tay và mật khẩu (Hafele) hoc ca chống cháy cùng bn l, khóa ca  đồng  b nhp khu Châu Âu (Ba lan).

Thiết b đin

-  Công tc, cắm: Legrand (Pháp) hoc Uten (Đức).

-  Đèn trn: Lp đt đèn chiếu sáng phù hp.

-  Dây din: Cadivi hoc Goldcup.

Đin thoại-Vin thông

-  Cung cp đu ra đin thoi phù hp vi b trí ni tht.

-  Cung cp đu ra truyn hình phù hp vi b t ni tht.

-  Cung cp đu ra Internet phù hp vi b trí nội tht.

Điu hoà nhit đ biến tn (Inverter) hai chiu

-  Daikin hoc Fujitsu.

2

Phòng ng

Sàn:-  Sàn g công nghip cao cấp nhp khu ca Quick-step (Bỉ)
hoc Thaione (Thái Lan).

Tưng:

-  Trát phng bng va xi măng mác 75.

-  B, Sơn Dulux hoc Jotun.

Trn

-Thạch  cao  khung xương Boral hoc Vĩnh Tưng, b, sơn
Dulux hoc Jotun.

Ca vào phòng

-   Ca và khung, ka, bn l đồng b nhp khu Châu  Âu (Balan) hoc ca g công nghip veneer óc chó do Nhà thu uy tín ti Vit Nam sn xut, bn l, ka ca Hafele.

Thiết b đin

-  Công tc, cắm: Legrand (Pháp) hoc Uten (Đc).

-  Đèn trn: Lp đt đèn chiếu sáng phù hp.

-  Dây din: Cadivi hoc Goldcup.

Đin thoại-Vin thông

-  Cung cp đu ra đin thoi phù hp vi b trí ni tht.

-  Cung cp đu ra truyn hình phù hp vi b t ni tht.

-  Cung cp đu ra Internet phù hp vi b trí nội tht.

Điu hoà nhit đ biến tn (Inverter) hai chiu

-  Daikin hoc Fujitsu.

3

Phòng tm

Sàn:

-   Gạch Granite Taicera hoc Đng Tâm kích thưc 300x600
hoc 600x600 phù hp vi thiết kế.

Tưng:

-   Gạch Granite Taicera hoc Đng Tâm kích thưc 300x600
p từ nn ti trn thch cao.

Trn:

-Thạch cao chu nưc khung ơng Boral hoc Vĩnh Tưng
b, sơn Dulux hoc Jotun, có đt khe shadowline.

Ca:-   Ca và khung, ka, bn l đồng b nhp khu Châu  Âu (Balan) hoc ca g công nghip veneer óc chó do Nhà thu uy tín ti Vit Nam sn xut, bn l, ka ca Hafele.

Thiết b đin

-  Công tc, ổ cắm: Legrand (Pháp) hoc Uten (Đc).

-  Có b trí đèn sưi và cm chng nưc.

-  Đèn trn: Lp đt đèn chiếu sáng phù hp.

-  Dây din: Cadivi hoc Goldcup.

Thiết b v sinh

-   Bn cu, chu rửa, vòi, sen tm: thương hiu Toto  hoc
Hafele, Paffoni, Grohe.

-  Thoát sàn, thanh treo khăn, hp đng giy, ph kin: Hafele.

-  Gương: cht lưng cao B / Indonesia.

-  Qut tng gió: Kruger lp đt âm trn.

-  Bình c nóng : Ferrolli hoc Olympic.

-  Vách ngăn kính cưng lc, ph kin cao cp Singapore

4

Khu vc bếp

Sàn:

-  Gch Granite Taicera hoc Đng Tâm kích thưc 600x600.

Tưng:

-  Trát phng bng va xi măng mác 75

-  B, Sơn Dulux hoc Jotun.

Trn

-Thạch  cao  khung xương Boral hoc Vĩnh Tưng, b, sơn
Dulux hoc Jotun.

Thiết b đin

-  Công tc, cắm: Legrand (Pháp) hoc Uten (Đc).

-  Đèn trn: Lp đt đèn chiếu sáng phù hp.

-  Dây din: Cadivi hoc Goldcup.

T bếp, thiết b bếp:

-   Không trang b tủ bếp và thiết b bếp. Ch lp đặt đường ng ch cp, thoát nưc và đưng ng ch hút mùi bếp.


5

Ban công

Sàn:-  Gch Taicera hoc Đng Tâm kích thưc 300x600 hoc kích thưc phù hp vi thiết kế.

Lan can:

-  Lan can sắt sơn tĩnh đin.

Tưng:

-  Trát phng bng va xi măng mác 75.

-  B, sơn Dulux hoc Jotun.

Trn

-Thạch cao khung xương Boral, Vĩnh Tưng hoc trát va xi măng mác 75, b, sơn Dulux hoc Jotun.

Thiết b đin

-  Đèn trn: B trí đèn trn chiếu sáng phù hp.

-  Dây din: Cadivi hoc Goldcup hoc tương đương.

6

Ca s:

- Ca kính khung nhôm cao cp do Nhà thu có uy tín thi
công.

7

Snh thang máy ti các tng

Sàn:

-   Gạch Granite Taicera hoc Đng Tâm kích thưc 600x600 hoc 800x800 kết hp đá Granite và vt liu trang trí khác phù hp vi ý tưng thiết kế.

Tưng:

-   p đá Marble hoặc Granit tự nhiên kết hp vt liu trang trí khác và tưng trát va xi măng mác 75, b, sơn Dulux hoc Jotun.

Trn

-Thạch cao khung xương Boral hoc Vĩnh Tưng.

Thiết b đin, an ninh, loa thông o, PCCC

-  Đèn trn: B trí đèn chiếu sáng phù hp.

-  Dây din: Cadivi hoc Goldcup.

-  Lp đt Camera an ninh Qnics/Korea

-  Loa thông báo Bosch/China

-  H thống phòng cháy cha cháy theo đúng tiêu chun

Phòng thu gom rác:- B trí phòng thu gom, đ rác phù hp vi quy đnh qun lý
vn hành ca Toà nhà.

8

Hành lang tng căn h

Sàn:

-  Gch Granite Taicera hoc Đng Tâm kích thưc phù hp.

-  Có phào chân tưng bng vt liu phù hp.

Tưng:

-  Trát phng bng va xi măng mác 75.

-  B, Sơn Dulux hoc Jotun.

Trn

-Thạch  cao  khung xương Boral hoc Vĩnh Tưng, b, sơn
Dulux hoc Jotun.

Thiết b đin, loa thông o, PCCC

-  Đèn trn: B trí đèn chiếu sáng phù hp.

-  Dây din: Cadivi hoc Goldcup.

-  Loa thông báo Bosch/China

-  H thống phòng cháy cha cháy theo đúng tiêu chun

9

Snh tng 1

Sàn:

-  Lát đá Granit tự nhiên kết hp cht liu khác p hp vi ý tưng thiết kế.

Tưng:

-   p đá Marble hoc Granit t nhiên kết hp tưng trát  xi măng mác 75, b, n Dulux, Jotun và kết hp vt liu trang trí khác phù hp vi ý tưng thiết kế.

Trn

-Thạch  cao  khung xương Boral hoc Vĩnh Tưng, b, sơn
Dulux hoc Jotun.

Thiết b đin, an ninh, loa thông o, PCCC

-  Đèn trn, tưng: B trí đèn chiếu sáng phù hp

-  Dây din: Cadivi hoc Goldcup.

-  Camera an ninh

-  Loa thông báo Bosch/China

-  H thống phòng cháy cha cháy theo đúng tiêu chunTrang b khác:

- Trang b quy lễ tân, bo v; ghế ch cho khách và cư dân.

10

Hn thin
ngi nhà

-  Phn đế Toà nhà hoàn thin bng cht liu vt liu phù hp
theo ý tưng thiết kế, kết hp cửa, vách kính.

-    Tưng ngoài Toà nhà trát va xi măng mác cao, b, sơn
chng thm ICI WeatherShield, Jotun hoc tương đương.

-    Có b trí h thng đèn trang trí bên ngoài Toà nhà ca
hãng Philips.

11

Thang máy

-    05  thang  khách,  01  thang  hàng  thương  hiu  cao  cp,
Thyssen (Hàn Quốc) hoc Mitshubishi (Thái Lan).

-  Tc đ 05 thang khách: 3,0m/s

-  Ni tht 05 thang khách đưc trang b, thiết kế, hoàn thin theo tiêu chun khách sn cao cấp.

(Ngoài ra, Tòa nhà còn được b trí 02 thang máy dành riêng cho khi thương mi, văn phòng và dch v)

12

Đưng ng cp tht nưc.

Đưng  ng  cp  nưc:  ng  PPR-  Tin  Phong  hoc  tương đương

Đưng ng thoát nưc: uPVC- Tin Phong hoc tương đương

13

Máy phát đin dphòng

-  Toà nhà đưc b trí h thng máy phát đin theo tiêu chun kèm theo b chuyn ngun tự đng. Khi mt đin lưi, máy phát đin tự đng làm vic đ cung cấp đin  cho h thống thang máy, máy bơm nưc, h thống chiếu sáng các khu vc hành lang, li đi.

-  Máy phát đin Perin/Italia hoc Elcos/Italia - Đng cơ Đức.

14

Trm biến áp

- Máy biến áp khô ABB/ Hàn Quc.

15

H thng cp đin

-   H thng cấp đin Busway VITZRO C&C Hàn Quc hoc
Legrand.

-  H thống t đin phân phi do các Nhà thu uy tín sn xut,
vi thiết b đóng ct Mitshubishi Nht Bn, hoc Legrand.

16

Phòng cháy, cha cy

-   H thng Phòng cháy cha cháy đưc trang b đng b và hoàn thin theo xu hưng phát trin ca công ngh, đc bit đáp ng đưc tiêu chun qui đnh ca Vit Nam đi vi Nhà cao tng.

-   H thống cha cháy đưc thiết kế đồng bộ, có h cha cháy
ch đo bng nưc và bình bột cha cháy cá nhân.- Thiếb cha  cháy nhp  khu  (Bơm  cha  cháy Grunfos
Singapore, h thống báo cháy, cha cháy Siemens)

17

Hệ thng máy bơm nước
Máy bơm c Salmson/Pháp (EU), van Tecofi/ Pháp (EU)

18

H thng bnước sinh hot tng hm và trên mái
B lp ghép GRP xut x: Baeg kwang Platech/ Korea hoc
DOHA industry/ Korea.

19

H thng
chng sét
- Lp đt h thống kim thu sét trên mái, s dng thiết b thu
sét ch động (bc x trưc) tiên tiến ca nưc ngoài đ chống
sét cho công trình.

20

Phòng sinh hot cng đng

-   Đưc b trí bc phát biu, mic, h thng âm thanh,  ghế ngi phc v cho vic sinh hot cng đng ca các cư dân ti Toà nhà.

-  Png sinh hot cng đồng đưc đt ti tng 1 ca Tòa nhà đ tin phục v cho hot động sinh hot cng đồng  ca cư dân.

21

Tng dch v

Tng dch  v có  chiu cao 7,2 mét đưc b t gia khối thương mi và khi căn h. Tng dch v đưc b trí png tp Gym, yoga, cafe và b bơi dành cho trẻ em và ngưi ln.

22

Tng hm

Tòa nhà gm 3 tng hm vi tng din ch sàn xây dng tng
hm 9.240 m2

*Ghi chú: Đ phù hp vi thiết kế và hoàn thin các chc năng ca Toà nhà đưc tt hơn, phù hp vi tình hình vt tư thiết b ti thi đim hoàn thin, Chđu tư có quyn đưc thay đi các chng loi vt tư thiết b trên cơ s cht lưng tương đương mà không cn phi thông báo bng văn bn cho Bên mua căn h.