Báo giá chung cư Taseco Complex - Liên hệ PKD chủ đầu tư để mua căn hộ

Dưới đây là bảng cập nhật báo giá chính xác nhất các căn hộ chung cư mở bán trong đợt 2 + 3 tại tòa nhà chung cư Taseco Complex, quý khách vui lòng liên hệ phòng kinh doanh chủ đầu tư để đặt mua căn hộ.

STT
Căn hộ
Hướng cửa
Diện tích sàn XD (m2)
Diện tích thông thủy (m2)
Đơn giá tim tường (có VAT)
Đơn giá thông thủy (có VAT)
Tổng giá trị (có VAT)
1
701
Tây
91.7
86.8
26,030,534
27,500,000
2,387,000,000
2
702
Tây
181.3
170.5
25,861,831
27,500,000
4,688,750,000
3
703
Đông
129.1
120.8
26,199,845
28,000,000
3,382,400,000
4
704
Đông
90.1
84.2
25,699,223
27,500,000
2,315,500,000
5
705
Đông
119.6
112.9
25,959,448
27,500,000
3,104,750,000
6
706
Đông
119.6
112.6
25,890,468
27,500,000
3,096,500,000
7
707
Đông
90.1
84.2
25,699,223
27,500,000
2,315,500,000
8
708
Đông
129.1
120.8
26,199,845
28,000,000
3,382,400,000
9
709
Tây
181.3
170.5
25,861,831
27,500,000
4,688,750,000
10
710
Tây
91.7
86.8
26,030,534
27,500,000
2,387,000,000
11
1102
Tây
181.3
170.5
25,861,831
27,500,000
4,688,750,000
12
1104
Đông
90.1
84.2
25,699,223
27,500,000
2,315,500,000
13
1105
Đông
119.6
112.9
25,959,448
27,500,000
3,104,750,000
14
1106
Đông
119.6
112.6
25,890,468
27,500,000
3,096,500,000
15
1107
Đông
90.1
84.2
25,699,223
27,500,000
2,315,500,000
16
1109
Tây
181.3
170.5
25,861,831
27,500,000
4,688,750,000
17
12A01
Tây
91.7
86.8
25,557,252
27,000,000
2,343,600,000
18
12A02
Tây
181.3
171
25,466,078
27,000,000
4,617,000,000
19
12A03
Đông
129.1
121.1
25,795,895
27,500,000
3,330,250,000
20
12A04
Đông
90.1
84.6
25,351,831
27,000,000
2,284,200,000
21
12A05
Đông
119.6
113.6
25,645,485
27,000,000
3,067,200,000
22
12A06
Đông
119.6
113.2
25,555,184
27,000,000
3,056,400,000
23
12A07
Đông
90.1
84.6
25,351,831
27,000,000
2,284,200,000
24
12A08
Đông
129.1
121.1
25,795,895
27,500,000
3,330,250,000
25
12A09
Tây
181.3
171
25,466,078
27,000,000
4,617,000,000
26
12A10
Tây
91.7
86.8
25,557,252
27,000,000
2,343,600,000
27
1701
Tây
91.7
86.8
26,030,534
27,500,000
2,387,000,000
28
1702
Tây
181.3
171
25,937,672
27,500,000
4,702,500,000
29
1704
Đông
90.1
84.6
25,821,310
27,500,000
2,326,500,000
30
1705
Đông
119.6
113.6
26,120,401
27,500,000
3,124,000,000
31
1706
Đông
119.6
113.2
26,028,428
27,500,000
3,113,000,000
32
1707
Đông
90.1
84.6
25,821,310
27,500,000
2,326,500,000
33
1709
Tây
181.3
171
25,937,672
27,500,000
4,702,500,000
34
1710
Tây
91.7
86.8
26,030,534
27,500,000
2,387,000,000
35
2001
Tây
91.7
86.8
26,030,534
27,500,000
2,387,000,000
36
2002
Tây
181.3
171
25,937,672
27,500,000
4,702,500,000
37
2003
Đông
129.1
121.1
26,264,911
28,000,000
3,390,800,000
38
2004
Đông
90.1
84.6
25,821,310
27,500,000
2,326,500,000
39
2005
Đông
119.6
113.6
26,120,401
27,500,000
3,124,000,000
40
2006
Đông
119.6
113.2
26,028,428
27,500,000
3,113,000,000
41
2007
Đông
90.1
84.6
25,821,310
27,500,000
2,326,500,000
42
2008
Đông
129.1
121.1
26,264,911
28,000,000
3,390,800,000
43
2009
Tây
181.3
171
25,937,672
27,500,000
4,702,500,000
44
2010
Tây
91.7
86.8
26,030,534
27,500,000
2,387,000,000
45
2701
Tây
91.7
87.2
26,625,954
28,000,000
2,441,600,000
46
2702
Tây
181.3
171.7
26,517,375
28,000,000
4,807,600,000
47
2703
Đông
129.1
121.5
26,351,665
28,000,000
3,402,000,000
48
2704
Đông
90.1
85
25,943,396
27,500,000
2,337,500,000
49
2705
Đông
119.6
114.06
26,226,171
27,500,000
3,136,650,000
50
2706
Đông
119.6
113.61
26,122,701
27,500,000
3,124,275,000
51
2707
Đông
90.1
85
25,943,396
27,500,000
2,337,500,000
52
2708
Đông
129.1
121.5
26,351,665
28,000,000
3,402,000,000
53
2709
Tây
181.3
171.7
26,043,850
27,500,000
4,721,750,000
54
2710
Tây
91.7
87.2
26,625,954
28,000,000
2,441,600,000Trong đợt cuối mở bán tòa chung cư Taseco Complex, chúng tôi sẽ mở bán 3 sàn tầng là sàn tầng 15, sàn tầng 22 và sàn tầng 29. 
Báo giá chung cư Taseco Complex - Liên hệ PKD chủ đầu tư để mua căn hộ

Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp đến với chúng tôi để được cung cấp thêm thông tin.

Trân trọng